>Lever med og kan mærke< 

Den indre fredsdue Finn Nørbygaard lever med og kan mærke flakse i hjertet og det er næsten som om at når man kigger på den spanske hende jeg så flyver fredsduer det handler ikke kun om atomvåben og kan du: det handler også om bidrag til verdensfreden til folkeslagenes forbrødring på så mange andre måder for eksempel. 

Vi har udviklingsprojekter til gengæld men den der selvforståelse af at være humanitær bedre end andre i Sverige nogle gange så kommer jeg til at tænke på den sang er Michael vi har bjørnens seneste hedder Mickey det er en kærlighedssang men det er sådan jeg ikke kan lade være med at forestille mig at den forkerte den er som.

Udviklingspolitik forsøg på Melih konflikter så det er følge skal vi ikke det vi kan bedre vi gøre bedre når man nu ser sig selv som en fed stue og pludselig ser den flyver væk så må det være et meget smertefuldt opgør med sig selv det er også i gang med at se på en anden side sådan helt sikkert for at forstå den svenske.

Neutralitetspolitik og alliance frihed er vi nødt til at spole tiden mere end 200 år tilbage efter at have tabt stormarks krigene i begyndelsen af 1800 tallet indtager Sverige en mere neutral position i verden de holder sig ud af de følgende krigen sidste del af 1800 tallet også under første og anden verdenskrig så holder.

Svenskerne sig officielt neutralt efter anden verdenskrig føler mange vestlige lande sig utrygge ved Sovjetunionens og de er oprettet i 1949 Nato. Hvorfor gør det egentlig ikke behøver det ikke det går ok man står med en sund økonomi man er i stand til at producere og eksportere til sønderbombet Europa og hvis vi ser på at.

Sikkerhedssituationen så synes man at man står godt sammen med finnerne som et neutralt bolværk der kan man nogenlunde holde sagerne i skak kursen bliver især sat af de svenske socialdemokrater som også har magten i dag. Det er socialdemokraterne der bygget Sverige det er dem som med ganske få ord historisk parentes.